पुण्यातील सार्वजनिक गणेश उत्सव ची काही छायाचित्रे २०१८

मानाचे गणपती

पुण्यातील मानाचा दुसरा गणपती तांबडी जोगेश्वरी

पुण्यातील मानाचा पहिला गणपती कसबा गणपती

मानाचा चौथा गणपती श्री तुळशीबाग गणपती

मानाचा दुसरा गणपती श्री तांबडी जोगेश्वरी

कसबा गणपती च्या आगमनाची तयारी

मानाचा पहिला गणपती कसबा गणपती चा देखावा

मानाचा पहिला गणपती कसबा गणपती चा देखावा