पुण्यातील सार्वजनिक गणेश उत्सव ची काही छायाचित्रे २०१७

विलोभनीय मूर्ती

आजोबा गणपती .. सोलापूर