पुण्यातील सार्वजनिक गणेश उत्सव ची काही छायाचित्रे २०१५

मोरयाचे रंग

अखिल मंडई गणपती

आंबा महोत्सव

मोगरा महोत्सव

मोगरा महोत्सव(श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती)