पुण्यातील सार्वजनिक गणेश उत्सव ची काही छायाचित्रे २०११

विलोभनीय मूर्ती